ROK 18 - KWIECIEŃ 1968 R - NR 4

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Tydzień Techniki Belgijskiej w Warszawie (77)
   "W dniach 15 - 21 stycznia bieżącego roku Belgijski Urząd Handlu Zagranicznego przy współudziale Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) zorganizował w ramach Tygodnia Techniki Belgijskiej w Muzeum Techniki wystawę i cykl referatów przedstawiających osiągnięcia przemysłu belgijskiego, zwłaszcza w dziedzinach energii jądrowej, reaktorów, produkcji plutonu, chemii i tworzyw sztucznych, a także elektronicznego sprzętu pomiarowego..."
  • Wystawa czechosłowackiego sprzętu radiowo - telewizyjnego (77)
   ''W dniach 12 - 19 lutego bieżącego roku w Ośrodku Kultury Czechosłowackiej w Warszawie -  Centrala handlowa KOVO demonstrowała ostatnie modele sprzętu produkowanego przez znaną na naszym rynku firmę TESLA..."
  • Nowości przemysłu węgierskiego (78)
   "Elektroniczny przemysł węgierski w poszukiwaniu rynków zbytu współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi, wykorzystując ich licencje i dokumentacje, jak również uzupełnia swe urządzenia podzespołami o światowej marce..."


Magnetofon 8 - 16 - kanałowy typu SHR-8-16 do zapisu przebiegu rozmów samolot - wieża lotnicza

 • Ciekawostki z elektroniki japońskiej (78)
  "Elektroniczne zegarki rokują przewrót w produkcji zegarków. Fantastyczna dokładność (np. 1 sekunda opóźnienia na miesiąc) zegarków ręcznych opartych na technice oscylatora kwarcowego i obwodów scalonych przesunie w przyszłości zegarki z napędem mechanicznym i stabilnością mechaniczną na drugoplanowe miejsce.
  Firma japońska SUWA SEIKOSHA opracowała prototyp ręcznego zegarka opartego właśnie na technice obwodów scalonych..."


Zegarek elektroniczny firmy SUWA SEIKOSHA

 • UKŁADY LAMPOWE
  • Odbiornik radiofoniczny z aperiodycznym demodulatorem FM (79)
   "Od dłuższego czasu rozwój urządzeń elektroakustycznych zmierza w kierunku zapewniania jak najlepszej jakości odtwarzania audycji. Urządzenia takie, noszące nazwę urządzeń Hi-Fi, muszą m.in. posiadać szerokie pasmo przenoszenia częstotliwości akustycznych, dużą dynamikę dźwięku, małą zawartość harmonicznych, mały poziom przydźwięku sieciowego i szumów... "
 • TECHNIKA PÓŁPRZEWODNIKOWA
  • Krzemowe tranzystory epiplanarne (Dokończenie z numeru 3/68) (83)
   "Epiplanarne tranzystory krzemowe wytwarzane są zazwyczaj jako tranzystory typu n-p-n metodą dyfuzyjnego wprowadzania domieszek z wykorzystaniem maskującego działania dwutlenku krzemu...
 • TECHNIKA POMIAROWA
  • Oscyloskopowy pomiar charakterystyk statycznych tranzystorów (Dokończenie z numeru 3/68) (86)
   ''Do wytwarzania przebiegów schodkowych doskonale nadają się układy przełączające. Zależnie od liczby zastosowanych przerzutników (n) przy szeregowym połączeniu ich ze sobą można uzyskać N = 2n stanów równowagi..."
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik telewizyjny "Atol 19" (89)
   "Atol jest to nowoczesny, zunifikowany oraz dobrej jakości odbiornik telewizyjny, produkowany seryjnie przez Gdańskie Zakłady Radiowe. Wyposażony jest w 12 kanałów, umożliwiających odbiór programu telewizyjnego w pasmach I, II i III według standardu OIRT, ewentualnie CCIR..."
 • RÓŻNE
  • Wykaz szkół zawodowych na rok 1968/1969 (92)
 • RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA
  • Uniwersalny odbiornik do "Łowów na lisa" na pasma 3,5 MHz i 144 MHz (93)
   "Zawody "Łowy na lisa" są coraz bardziej popularne wśród młodych krótkofalowców. Świadczy o tym liczba zawodników biorących udział w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Raz na dwa lata organizowane są mistrzostwa Europy, a prawie co rok odbywają się zawody międzynarodowe w jednym z krajów demokracji ludowej..."
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (99)
 • Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW KRÓTKOFALARSKICH
  • Dobra robota - SP4LZ (101)
 • RADIOAMATORSTWO W LIGI OBRONY KRAJU (LOK)
  • Udział Radioklubu Ligi Obrony Kraju Nowa Huta w obchodach 50 - lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej (102)
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Stabilizator napięcia anodowego (104)
   "Często powstaje konieczność stabilizacji napięcia anodowego, np. do zasilania generatora linii, stopni w.cz. w telewizorze. Stabilizator przedstawiony schematycznie na rysunku pracuje z lampami PCL82 i PL84, które są stosowane prawie w każdym odbiorniku telewizyjnym..."
 • PORADY (104)
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW (III okładka)

  PDF : RiK 1968/04 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator i Krótkofalowiec

Komentarze obsługiwane przez CComment